علی حسین: برخی دولت‌ها پیشرفت‌های اقلیم کوردستان را برای خود تهدید دانسته‌اند

"اقلیم کوردستان هرگز برای امنیت ملی کشورها تهدید نبوده است"
علی حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان
علی حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- مقام بلندپایه پارت دموکرات کوردستان، می‌گوید که جایگاه اقلیم کوردستان در سطح عراق و منطقه، برای برخی دولت‌ها و جریان‌ها خوشایند نیست و با اینکه هرگز برای امنیت ملی کشورها تهدید نبوده، علیه آن توطئه‌چینی شده و بارها مورد حمله قرار گرفته است.

علی حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز دوشنبه ٢٩ ژانویه با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، جایگاه و سیاست‌های اقلیم کوردستان در عراق، منطقه و جهان را مورد توجه قرار داد.

وی، تاکید کرد که اقلیم کوردستان با هیچ دولت و طرفی مشکل ندارد، اما برخی دولت‌ها و جهات، همیشه پیشرفت‌های اقلیم کوردستان را برای خود، چون تهدید دیده‌اند و حتی توطئه‌چینی کرده و بارها به اقلیم، حمله کرده‌اند.

وی، تاکید کرد که حضور مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در مجمع جهانی اقتصاد – داووس، روابط بین‌المللی او، همچنین جایگاه اقلیم کوردستان در سطح عراق و منطقه، برای برخی دولت‌ها و جریان‌ها خوشایند نیست. "زیرا پیشرفت‌‌های مهم کوردستان در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد."

و نیز خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارد و برای کشورهای اطراف مشکل آفرینی نمی‌کند.

او توضیح داد که اقلیم کوردستان هرگز برای امنیت ملی کشورها تهدید نبوده و همیشه تلاش کرده است که مسائل را با بغداد از طریق گفت‌وگو حل کند.

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، گفت که پارت دموکرات به عنوان یک حزب تاثیرگذار که ٧٨ سال سابقه فعالیت دارد و رهبری بزرگی از بارزانی جاودانه به ارث برده است و اکنون پرزیدنت بارزانی آن را رهبری می‌کند، یک وظیفه ملی و میهنی بر عهده دارد.

و با بیان اینکه اقلیم کوردستان بر اساس اصول و قوانین رفتار کرده است، یادآور شد که بسیاری او‌قات در عراق در خصوص حقوق مردم کورد، قوانین نقض شده‌اند.

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، اظهار داشت که کیان اقلیم کوردستان حاصل خون، جانفدایی و مبارزات مردم انقلابی و رهبری فرزانه‌ای است که موسس آن بوده و آن را رهبری می‌کند.

ب.ن