بهای یک دلار آمریکا با ۱۵۲۵ دینار عراق برابر شد

یک لیره‌ی ترک با ۵۰ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز چهارشنبه ١١بهمن ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ۱۵۲۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۴۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ١٩٠٠ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٨ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ١١ بهمن ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۸۵ هزار دینار عراق