پارت دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان بر تلاش مشترک برای انتخاب استاندار کورد در کرکوک تأکید کردند

در این نشست، بر همکاری دو حزب در جهت تأمین سیاسی و اقتصادی مردم اقلیم کوردستان تأکید گردید

اربیل (کوردستان ۲۴)– اعضای دفاتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان طی نشستی مشترک در "دباشان" سلیمانیه در مورد انتخاب استاندار کورد در استان کرکوک توافق کردند.

نشست مشترک پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان بعدازظهر یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، در "دباشان" سلیمانیه برگزار شد و به مدت ٣ ساعت ادامه داشت. 

پارت دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی در پایان این نشست طی بیانیه‌ای مشترکی با تعیین استاندار کورد برای خدمت به مردم استان کرکوک و به نفع شهروندان این استان موافقت کردند.

در این بیانیه‌ی مشترک آمده است که " دو طرف توافق کردند که وظیفه‌ی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، پارت دموکرات کوردستان و همه‌ی احزاب کوردستان حفاظت از ساختار اقلیم کوردستان و پاسداری از دستاوردهای انقلاب، مبارزات و خون شهدای کوردستان است".

دو طرف به‌منظور حل مشکلات سیاسی و اقتصادی اقلیم کوردستان با دولت فدرال عراق توافق کردند که برای حل‌وفصل مسائل سیاسی و اقتصادی در اقلیم کوردستان و مخصوصاً امرارمعاش شهروندان و حل موضوع حقوق کارمندان با یکدیگر همکاری کنند.

این اولین دیدار میان دو دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان و حزب دموکرات کوردستان در سال ۲۰۲۴ و پس از انتخابات شورای استانی عراق بود. در این نشست فاضل میرانی، رئیس هیئت اجرایی پارت دموکرات کوردستان و ریاست هیئت پارت دموکرات و بافل طالبانی رئیس اتحادیه‌ی میهنی ریاست هیئت این حزب را بر عهده داشت.