واکنش اتحادیه میهنی کوردستان به اظهارات فائق زیدان در خصوص تاسیس اقلیم‌های فدرال

از فراکسیون خود در مجلس نمایندگان عراق خواست موضعگیری کنند
نشان اتحادیه میهنی کوردستان
نشان اتحادیه میهنی کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- شورای حفاظت از منافع عالی اتحادیه میهنی کوردستان، به اظهارات رئیس شورای عالی قضایی عراق در خصوص تاسیس اقلیم‌های فدرال در این کشور، واکنش نشان داد.

شورای حفاظت از منافع عالی اتحادیه میهنی کوردستان، امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از فراکسیون خود در مجلس نمایندگان عراق خواست که در خصوص اظهارات فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق درباره موضوع اقلیم‌‌های فدرال در این کشور، موضعگیری کنند.

شورای عالی قضایی عراق، روز یکشنبه ١٨ فوریه با انتشار خبری در سایت رسمی خود از دیدار فائق زیدان، رئیس این شورا با استاندار استان سنی نشین الانبار خبر داد و نوشت که زیدان در این دیدار تاکید کرده است تاسیس یک اقلیم فدرالیِ دیگر در عراق "قابل قبول نیست، زیرا تمامیت ارضی عراق را به خطر می‌اندازد."

شورای حفاظت از منافع عالی اتحادیه میهنی کوردستان، از فراکسیون خود در مجلس نمایندگان خواسته است که در خصوص چهار مورد از اظهارات فائق زیدان، موضعگیری کنند.

· در بیانیه آمده است که فائق زیدان، از اقلیم کوردستان به عنوان یک "جغرافیای ملی بالفعل" یاد کرده که "حاصل شرایط پس از اشغال کویت - ١٩٩٠" است. و نیز تاکید شده که می‌بایست از آن به عنوان یک اقلیم قانونی فدرالی یاد می‌شد، چنانچه در ماده ١١٧ قانون اساسی عراق آمده است.

· در بیانیه تاکید شده است که زیدان اقلیم کوردستان را "دارای وضعیت خاص" دانسته که "از سوی همه عراقی‌ها تائید شده است" نه یک کیان قانونی تثبیت شده در قانون اساسی عراق.

· بیانیه افزوده است که زیدان شرایط تدوین اصول قانون اساسی عراق را زیر سئوال برده و به طور مطلق می‌گوید "شرایط برای کسانی که به آن اصول باور داشتند تغییر کرده و اکنون به تغییر آن اصول باور دارند." در حالیکه در نظر نگرفته است که کوردها در تدون آن اصول قانونی مشارکت داشته‌اند و هیچوقت پیشمانی خود را از تدوین آن اصول اعلام نکرده‌اند.

· بیانیه خاطرنشان کرده که زیدان تاسیس اقلیم فدرالی جدید در هر منطقه عراق را مردود و تهدید علیه تمامیت ارضی و امنیت عراق می‌داند. و متذکر شده است رئیس شورای عالی قضایی عراق در نظر نگرفته است که تاسیس اقلیم فدرالی، "یک حق قانونی است" و در مواد قانونی ١١٧، ١١٨ و ١١٩ تثبیت شده و در قانون شماره ١٣ سال ٢٠٠٨ نیز راهکارهای تاسیس آن شرح شده‌اند.

با توجه به اینکه پس از گذشت بیست سال از تثبیت قانونی نظام فدرالی در عراق، هنوز مخالفت‌های بسیاری با آن صورت می‌گیرد و مقام‌های اقلیم کوردستان بارها اعلام کرده‌اند که صاحبان قدرت در بغداد با زیرپا گذاشتن قانون اساسی، اصول نظامی فدرالی را نقض می‌کنند، این اظهار نظر زیدان، می‌تواند بخشی از خصومت‌ها با فدرالیسم و کیان فدرالی اقلیم کوردستان به شمار آیند.  

ب.ن