مثال آلوسی: اقلیم کوردستان بسیار بزرگتر از احکام دادگاه فدرالی است

"برای جلب رضایت برخی جریان‌های سیاسی خارجی و داخلی صادر شدند"
مثال آلوسی، سیاستمدار اهل سنت
مثال آلوسی، سیاستمدار اهل سنت

اربیل (کوردستان٢٤)- یک سیاستمدار اهل سنت، با اشاره به احکام اخیر دادگاه فدرال عراق، تاکید کرد که اقلیم کوردستان، بسیار بزرگتر از احکام دادگاه فدرالی است.

مثال آلوسی، سیاستمدار اهل سنت، روز چهارشنبه ٢١ فوریه در مصاحبه با کوردستان٢٤، احکام دادگاه فدرال عراق در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی و حقوق ماهانه کارمندان اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر اینکه دادگاه فدرال یک دادگاه غیرقانونی است، گفت:"احکام دادگاه واکنش سیاسی بودند و برای جلب رضایت برخی جریان‌های سیاسی خارجی و داخلی صادر شدند."

او همچنین احکام دادگاه را "تداوم حملات موشکی به اربیل دانست که به شیوه دیگری انجام شده‌اند."

آلوسی گفت:"احکام بخشی از اقدامات غیردموکراتیک و غیرمسئولانه عراق علیه اقلیم کوردستان و مردم و حقوق آنان هستند."

و نیز آن را "شلیک تیر آخر برخی جریان‌های سیاسی و کشورهای منطقه به پیکر دموکراسی در عراق" دانست.

سیاستمدار عراقی، تاکید کرد:"اقلیم کوردستان حاصل خون شهدا و فداکاری مردم و بسیار بزرگتر از احکام دادگاه فدرالی است."

دادگاه فدرال عراق، روز چهارشنبه پس از رسیدگی به شکایاتی علیه اقلیم کوردستان، با صدور احکامی تعداد کرسی‌های پارلمان اقلیم کوردستان را از ١١١ به ١٠٠ کاهش داد و دولت‌های عراق و اقلیم کوردستان را به تخصیص به‌موقع حقوق ماهانه کارمندان اقلیم ملزم کرد.

ب.ن