مسرور بارزانی: در حلبچه شهروندان کوردستان را به افزایش تولید در زمین‌های مختلف تشویق کرد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز پنج‌شنبه به استان حلبچه سفر کرد

اربیل(کوردستان ۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از کارخانه‌ی روغن زیتون راسان در استان حلبچه که یکی از مجموعه طرح‌های راسان است و سه پروژه‌ی مهم و راهبردی را شامل می‌گردد، بازدید کرد.

این طرح‌ها بخشی از توجه دولت اقلیم کوردستان به تولیدات داخلی و تسهیل تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری در استان حلبچه است. علاوه بر این، تشویق و احیای تولید داخلی با بهره‌گیری از نیروی کار بومی و حرکت به سمت خودکفایی در همه بخش‌ها دربر می‌گیرد.

مسرور بارزانی، در اولین دیدار خود از استان حلبچه سنگ بَنای چندین پروژه مهم و راهبردی را در این استان گذاشت.

مجموعه طرح‌های راسان شامل سه طرح اصلی می‌باشد که یکی از آنها طرح دامداری و پرورش بز است که در زمینی به مساحت ۴ هکتار ساخته شده است.

این طرح با تکمیل کامل، ظرفیت پرورش ۱۰۰۰ رأس بز را دارد و این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌های تولید شیر ارگانیک در اقلیم کوردستان است.

طرح‌های دیگر هم شامل یک کارخانه‌ی تولید روغن‌زیتون، یک مجتمع غذایی و روغن است که هر دو در زمینی به مساحت ۸۵ هکتار احداث شده‌اند.

کارخانه‌ی روغن‌زیتون راسان ظرفیت تولید روزانه ۱۲۰ تن روغن‌زیتون را دارد و همراه با مجتمع غذایی و روغن راسان بیش از ۲۵۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

طرح‌هایی که در استان حلبچه افتتاح شد و مسرور بارزانی نخست‌وزیر از آن بازدید کرد، طرح‌های راهبردی هستند و در چارچوب توجه دولت اقلیم کوردستان به تولید داخلی و تسهیل حرکت تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری در استان حلبچه است.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان امروز پنج‌شنبه ٣ اسفند ۱۴۰۲،  از استان حلبچه بازدید کرد و پس از حضور در بَنای یادمان شهدای حلبچه و نثار تاج گل بر آن سنگ بَنای جاده‌ی حلبچه تووه‌قوت- قلیجه و پل تووه قوت را گذاشت.