رئیس اتحادیه علمای اسلامی: از دیدگاه شریعت اسلام باید هر جامعه‌ای در پارلمان دارای نماینده خود باشد

"محروم کردن جوامع ملیتی و دینی از داشتن نماینده در پارلمان تهاجم کشنده سیاسی است"
عبدالله ملا سعید، رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان
عبدالله ملا سعید، رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، می‌گوید که از دیدگاه شریعت اسلام، باید هر جامعه‌ای در پارلمان دارای نماینده خود باشد و محروم کردن جوامع ملیتی و دینی از داشتن نماینده در پارلمان را تهاجم کشنده سیاسی توصیف کرد.

عبدالله ملا سعید، رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، امروز جمعه ٢٣ فوریه در مصاحبه با کوردستان٢٤، درباره حکم اخیر دادگاه فدرال عراق در خصوص کرسی‌‌های جوامع در پارلمان کوردستان، گفت:"جوامع از سوی دادگاه فدرال مورد تهاجم کشنده سیاسی قرار گرفتند" و آن را به تهاجم نظامی داعش در سالهای گذشته تشبیه کرد.

این عالم دینی، دفاع از جوامع را وظیفه هم مردم و نیروهای سیاسی کوردستان دانست.

همچنین تاکید کرد که حکم دادگاه فدرال به همزیستی مسالمت‌آمیز جوامع آسیب می‌زند "به خصوص که حق مشارکت و داشتن نمایندگی سیاسی از آن‌ها گرفته شود."

عبدالله ملا سعید، با بیان اینکه با محروم کردن جوامع از کرسی‌های پارلمان، یکسانی در پارلمان از بین می‌رود، خاطرنشان کرد:"اقلیم کوردستان نمونه همزیستی مسالمت‌آمیز است و از دیدگاه شریعت اسلام باید هر جامعه‌ای دارای نماینده خود باشد."

روز چهارشنبه ٢١ فوریه، دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی تعداد کرسی‌های پارلمان اقلیم کوردستان را از ١١١ به ١٠٠ کاهش داد و در نتیجه آن جوامع مختلف ملیتی و دینی از حق برخورداری از نماینده در پارلمان محدود شدند.

ب.ن