نماینده‌ی مسیحیان اقلیم کوردستان: آرزومندیم دولت اقلیم کوردستان تصمیم دادگاه فدرال را اجرا نکند

دادگاه فدرال عراق هفته‌ی گذشته تصمیم گرفت ١١ کرسی مخصوص اقلیت‌های اقلیم کوردستان را حذف کند
هیسام پطروس، نماینده‌ی کلیسای کلدانی‌ها در دهوک
هیسام پطروس، نماینده‌ی کلیسای کلدانی‌ها در دهوک

اربیل (کوردستان ۲۴)– یکی از نمایندگان کلیسای کلدانی‌ها می‌گوید: در دهوک ۵۰ تا ۶۰ هزار مسیحی زندگی می‌کنند، اما در سلیمانیه ۱۵۰ خانواده‌ی مسیحی ساکن هستند و آرزومندم دولت اقلیم کوردستان تصمیم دادگاه فدرال را اجرا نکند.

هیسام پطروس، نماینده‌ی کلیسای کلدانی‌ها در دهوک به کوردستان۲۴ گفت که ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در دهوک زندگی می‌کنند، اما ۱۵۰ خانواده در سلیمانیه وجود دارند و  ما در سلیمانیه حتی یک مدرسه نداریم که به زبان سریانی تدریس کند. در دهوک ۱۰۰ تا ۱۲۰ کلیسا وجود دارد در برابر آن در سلیمانیه یکی دو کلیسا داریم.

وی گفت: "چون تعداد مسیحیان دهوک بیشتر از سلیمانیه است، گفتیم دو کرسی به سلیمانیه نمی‌دهیم. در پی آن شکایاتی به دادگاه فدرال ارائه شده و دادگاه فدرال هم به‌جای مجلس نمایندگان، وزیران، استانداران و فرمانداران تصمیم می‌گیرد. رهنمودهای این دادگاه از تهران می‌آید و آن را در مورد ما اجرا می‌کنند.

او گفت: "تصمیمات بغداد از سال ۲۰۰۳ علیه ما مسیحیان بوده است. بنابراین دادگاه فدرال هرروز برای ما مشکلاتی ایجاد می‌کند. اکنون‌که مسیحیان از بغداد خارج شده‌اند، دادگاه فدرال هرروز به‌نوعی برای ما مشکل ایجاد می‌کند."

وی گفت: "ما چند روزی است که یک جنبش داخلی برپا کرده‌ایم. در برابر تصمیم دادگاه موضع‌گیری خواهیم کرد و گزارش مفصلی را به کنسولگری آمریکا، اروپایی‌ها و سازمان ملل ارائه خواهیم کرد. بغداد نباید سرنوشت من را رقم بزند زیرا من اهل آن شهر نیستم."

این نماینده‌ی مسیحیان تصریح کرد که "ما به‌عنوان مسیحیان کوردستان آرزومندیم دولت اقلیم کوردستان همان‌گونه که پیش‌تر از مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها حمایت کرده است، اکنون هم این تصمیم دادگاه فدرال را اجرا نکند."

دادگاه فدرال عراق روز چهارشنبه ٢ اسفند ۱۴۰۲، جلسه‌ای برای حل‌وفصل شکایات مطرح‌شده علیه حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان و قانون انتخابات پارلمانی کوردستان برگزار کرد و طی آن ١١ کرسی مخصوص اقلیت‌های دینی و قومی در پارلمان کوردستان را منحل کرد.