یک دلار آمریکا معادل ۱۵۱۲٫۵ دینار عراق است

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰۳ هزار دینار عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز سه‌شنبه ٨ اسفند ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ۱۵۱۲٫۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۲۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا:  ۱۸۹۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٧ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه ٨ اسفند ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۴۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۸۳ هزار دینار عراق