مسرور بارزانی: باید با اقلیم کوردستان به عنوان یک کیان قانونی و فدرالی تعامل شود

"عراق یک دولت فدرالی است"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در میزگرد واشنگتن - ٢٤ فوریه ٢٠٢٤
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در میزگرد واشنگتن - ٢٤ فوریه ٢٠٢٤

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که عراق یک دولت فدرالی است و باید با اقلیم کوردستان به عنوان یک کیان قانونی و فدرالی تعامل شود.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ٢٧ فوریه در واشنگتن، در میزگرد ویژه‌ای با حضور شماری از اندیشمندان و نمایندگان مراکز و موسسه‌‌های پژوهشی و سیاسی آمریکا، سخنرانی کرد.

نخست وزیر در این میزگرد، آخرین تحولات و پیشامدهای اقلیم کوردستان، عراق و منطقه را مورد توجه قرار داد.

مسرور بارزانی، گفت که عراق یک دولت فدرالی است و باید به قانون اساسی و مبانی دموکراسی و فدرالی احترام گذاشته شود و در آن با اقلیم کوردستان به عنوان یک کیان قانونی و فدرالی تعامل شود.

همچنین تاکید کرد که مردم کوردستان برای حقوق مشروع و قانونی خود فداکاری بسیار کرده و حاضر نیست تحت هیچ گونه فشاری از حقوق خود چشم‌پوشی کند.

و نیز خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان می‌خواهد بر مبنای قانون اساسی، اختلافات با دولت فدرال را حل کند. و اهمیت تخصیص استحقاقات مالی و سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی عراق توسط نهادهای رسمی و قانونی دولت اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد.

نخست وزیر ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان و حفظ امنیت و ثبات اقلیم را ضرورت دانست و با اشاره به وضعیت ناهموار مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، عادیسازی اوضاع آن مناطق را بر مبنای اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، لازم دانست.

نخست وزیر در پایان میزگرد به پرسش‌های شرکت‌کنندگان، پاسخ داد.

ب.ن