مسرور بارزانی در واشنگتن با سناتور "کریس ون هولن" دیدار کرد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به دعوت رسمی آمریکا به واشنگتن سفر کرده است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با کریس ون هولن، سناتور آمریکایی دیدار کرد و سناتور آمریکایی در این دیدار بر حمایت خود از امنیت، ثبات و حفظ موجودیت قانونی اقلیم کوردستان تاکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در ادامه‌ی سفر به آمریکا،  روز پنجشنبه ١٠اسفند ١٤٠٢، در واشنگتن  با سناتور آمریکایی کریس ون هولن دیدار کرد.

سناتور هولن در این دیدار خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان متحد مهم آمریکا در منطقه است و بر حمایت خود از امنیت، ثبات و حاکمیت قانونی اقلیم کوردستان تاکید کرد.

مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان نیز  از دوستی، همکاری و حمایت ایالات متحده تشکر کرد و بر اهمیت تضمین حقوق مردم کوردستان در قانون اساسی، حقوق اقلیت‌ها و همزیستی مسالمت آمیز تاکید کرد و از جامعه بین المللی خواست که اجازه ندهد حقوق اقلیت‌های اقلیم کوردستان پامال شود.