مسرور بارزانی: باشد که سالگرد قیام مردم کوردستان ما را به اتحاد و هم‌بستگی تشویق کند

سی‌وسه سال پیش قیام نتیجه‌بخش و افتخارآمیز بزرگ ما انجام گرفت
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴)– نخست وزیر اقلیم کوردستان در سی‌و‌سومین سالگرد قیام مردم کوردستان می‌گوید: "باشد که در سالگرد قیام انگیزه بیشتری برای ما باشد تا از ساختار و حاکمیت قانونی اقلیم کوردستان و وحدت مردم کرد محافظت کنیم."

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢، در سی‌و‌سومین سالگرد قیام مردم کوردستان در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: "سی‌وسه سال پیش قیام نتیجه‌بخش و افتخارآمیز بزرگ ما انجام گرفت که نتیجه‌ی اتحاد همه‌ی طبقات، اقشار و اقلیت‌های ملت کوردستان بود."

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخش دیگری از این پیام نوشت: "باشد که سالگرد قیام ما را تشویق کند تا از حاکمیت و ساختار قانونی اقلیم کوردستان و وحدت مردم کوردستان محافظت کنیم."