رئیس جمهور پیشین ایران: هم‌نوا به خیل ناراضیان رأی ندادم

رئیس جمهور پیشین ایران اتنخابات مجلس و خبرگان ایران را تحریم کرد
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران

اربیل (کوردستان ۲۴)– محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران درباره‌ی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان ایران می‌گوید "آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم".

خاتمی گفت: "این بار تصمیم گرفتم که اگر نمی‌توانم کاری برای مردم بکنم، همراه و همنوا با خیل ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد راه اصلاح امور است."

رئیس جمهور پیشین ایران در جمع مشاوران خود گفت: " با توجه به آمار و اطلاعات رسمی باید گفت اکثریت ملت از وضع موجود و سامان و سازمان راهبردن جامعه نارضایتی دارند و همین امید به آینده را کمتر می کند."

خاتمی می‌گوید، "وقتی می‌گوییم مردم، مراد همان بالای پنجاه درصدی است که در دو انتخابات قبلی شرکت نکردند و نیز چند میلیون نفری که با رأی اعتراضی و باصطلاح باطله خود ناخشنودیشان را نشان دادند و در انتخابات آخری هم دیدیم که درصد کسانی که رأی ندادند و نیز آراء باطله از انتخابات قبلی بیشتر بود."

او در بخشی از صحبت‌هایش گفته است: "رأی ندادن را در شرایط نامطلوب کنونی وجه دیگری از رأی دادن در وضعیت حتی نسبتاً مطلوب انتخابات می‌دانم، به این امید که با رأی ندادن در این شرایط اعتماد آسیب دیده مردم از حکومت و جریان‌های سیاسی از جمله اصلاح‌طلبی تا حدی ترمیم شود."