دیوان عالی سود تقاضای تجدید‌نظر در مورد زندانی ایرانی حمید نوری را رد کرد

حمید نوری به اتهام شرکت در اعدام شهروندان ایرانی در استکهلم به حبس ابد محکوم شده است
حمید نوری محکوم بە دست داشتن در کشتار زندانیان در ایران
حمید نوری محکوم بە دست داشتن در کشتار زندانیان در ایران

اربیل (کوردستان ۲۴)– دیوان عالی سوئد چهارشنبه ١٦ اسفند ١٤٠٢، تقاضای حمید نوری را برای تجدید نظر در حکم وی رد کرد.
دادگاه سوئد در ژوئیه ٢٠٢٢ حمید نوری را به جرم مشارکت در قتل زندانیان سیاسی ایران در تابستان و پاییز سال ۱۳٦٧ به حبس ابد محکوم کرد.
دادگاه تجدیدنظر در دسامبر گذشته، حکم دادگاه بدوی را تأئید و اولین تقاضای حمید نوری را برای لغو این حکم رد کرد. سپس حمید نوری تقاضای تجدید‌نظر را را به عالیترین مرجع قضایی سوئد یعنی دیوان عالی این کشور تسلیم کرد. اما، دیوان عالی سوئد نیز بار دیگر با رد تقاضای حمید نوری محکومیت او محکومیت وی را تأیید کرد.
مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند: در تابستان و پاییز سال ۱۳٦٧ به دستور آیت‌الله خمینی  دست کم پنج هزار زندانی سیاسی در ایران مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. دادگاه بدوی استکهلم در سوئد می‌گوید حمید نوری در آن سال به عنوان دستیار ویژه‌ی دادستان در زندان کرج زندانیان را به کمیته‌ی تصمیم‌گیری معرفی می‌کرد و سپس آنان را تا پای جوخه‌های اعدام هدایت می‌کرد.