ائتلاف سَردَم: لازم می‌دانیم یک انتخابات سالم با حضور همه جریان‌های سیاسی کوردستان برگزار شود

"احکام دادگاه فدرال باعث بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می‌شوند"
پارلمان کوردستان
پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- یک ائتلاف سیاسی در اقلیم کوردستان، با تاکید بر اینکه احکام اخیر دادگاه فدرال عراق باعث بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می‌شوند، خواستار برگزاری یک انتخابات سالم با حضور همه جریان‌های سیاسی کوردستان شد.

ائتلاف (سَردَم/دوران) که از شماری از نیروهای سیاسی اقلیم کوردستان، تشکیل شده است، امروز چهارشنبه ٢٠ مارس ٢٠٢١، در خصوص احکام اخیر دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کوردستان و در پی آن تحریم انتخابات پارلمانی اقلیم از سوی پارت دموکرات کوردستان، بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"احکام دادگاه فدرال عراق پیامدهای منفی برای روند انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، خواهند داشت. به همین دلیل ما به عنوان ائتلاف سَردَم لازم می‌دانیم که انتخابات دور ششم پارلمان کوردستان، یک انتخابات سالم باشد و همه جریان‌های سیاسی کوردستان در آن مشارکت داشته باشند."

همچنین تاکید شده است:"بدون مشارکت جریان‌های اصلی کوردستان در روند انتخابات، برگزاری انتخابات دشوار و ناموفق خواهد بود، به همین دلیل از جریان‌های سیاسی اقلیم کوردستان می‌خواهیم که از طریق گفت‌وگو به توافق ملی برسند."

این ائتلاف، احکام دادگاه فدرال را "احکام سیاسی" و "عامل برهم زدن همزیستی مسالمت‌آمیز جوامع عراق و اقلیم کوردستان" و "باعث بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، و خطر برای کیان  اقلیم کوردستان" دانسته است.

دادگاه فدرال عراق، اخیرا با صدور حکمی کرسی‌های جوامع ملیتی و دینی را در پارلمان اقلیم کوردستان، لغو کرده است.

روز دوشنبه ١٨ مارس، پارت دموکرات کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در اعتراض به احکام اخیر دادگاه فدرال عراق علیه جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان، در انتخابات پارلمانی اقلیم، شرکت نخواهند کرد.

ب.ن