سازمان گردشگری: میلیاردها دلار در بخش گردشگری اقلیم کوردستان سرمایه‌گذاری شده است

"بخش گردشگری از لحاظ کمیت و کیفیت پیشرفت قابل توجهی داشته است"
گردشگاه سیپه در شهر آكری
گردشگاه سیپه در شهر آكری

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، می‌گوید که در چهارسال گذشته میلیاردها دلار در بخش گردشگری اقلیم سرمایه‌گذاری شده و این بخش از لحاظ کمیت و کیفیت، پیشرفت قابل توجهی داشته است.

ابراهیم عبدالحمید، سخنگوی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ١٠ آوریل، در مصاحبه با کوردستان٢٤ گفت که بخش گردشگری اقلیم، پیشرفت مطلوبی داشته است.

وی، افزود که در مدت چهارسال گذشته، حدود چهار میلیارد و پانصد میلیون دلار در بخش گردشگری اقلیم کوردستان، سرمایه‌گذاری شده است و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، با ٤٨ درصد، بیشتر از همه بخش‌ها بوده است.

و با بیان اینکه بخش گردشگری هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت پیشرفت قابل توجهی داشته است، گفت:"در سال گذشته از بیش از هفت میلیون گردشگر، استقبال کرده‌ایم."

سخنگوی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، گفت که در اقلیم ٤٧٠ هتل وجود دارند که بیش از ٤٠ هتل، برند و پنج ستاره هستند.

توسعه بخش گردشگری، یکی از اولویت‌های کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان است و دولت با تدوین یک طرح راهبردی در تلاش است که تا هشت سال آینده، قادر به جذب ۲۰ میلیون گردشگر در سال باشد.

امنیت و کیفیت بالای مناطق گردشگری اقلیم کوردستان، به عنوان دلایل اصلی جذب گردشگر، ذکر شده‌اند.

دولت اقلیم به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری و گردشگری، در اوایل سال ٢٠٢٣، نظام الکترونیکی درخواست ویزای سفر به اقلیم را راه‌اندازی کرد.

ب.ن