یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ١۴٨۵ دینار عراق برابر است

یک هزار تومان ایران با ٢۴ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز یک شنبه ٢٦ فروردین ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا:١۴٨۵دینار عراق

یک یورو: ١۵٧۴ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ١٨٣۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ٣٣دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳٠٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان یکشنبه ٢٦ فروردین ١۴٠٣، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۵۵۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۲۵ هزار دینار عراق