طالبان از حمله‌ی ایران به اسرائیل حمایت کرد

بیانیه‌ی وزارت خارجه‌ی طالبان از اسرائیل به عنوان رژیم صهیونیستی و جنایتکار نام برده است
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی طالبان
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی طالبان

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزارت خارجه‌ی طالبان در بیانیه‌ای با حمایت از حمله‌ی ایران به اسرائيل، آن را "اقدامات دفاعی مشروع در پاسخ به حمله‌ی اسرائیل به کنسولگری‌ ایران در دمشق خواند.

"عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی طالبان بیانیه‌ای را در ایکس منتشر کرد که در آن از اسرائیل به عنوان «رژیم صهیونیستی» و «جنایت‌کار» نام برده است.

وزارت خارجه‌ی طالبان پس از حمله اسرائيل به کنسولگری ایران در دمشق گفته بود که این حمله "پرسش‌هایی جدی در رابطه با قوانین و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد کرده است."