پرزیدنت بارزانی و رئیس کمیسیون انتخابات عراق در مورد برگزاری انتخاباتی شفاف در کوردستان گفتگو کردند

شفافیت و آزادی انتخابات پارلمانی کوردستان باید تضمین بشود

اربیل (کوردستان ۲۴)– پرزیدنت بارزانی با رئیس کمیسیون انتخابات و اعضای شورای انتخابات عراق درباره‌ی انتخابات پارلمانی کوردستان گفتگو کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی روز پنجشنبه ٣٠فروردین ۱۴۰۳، در صلاح‌الدین از "قاضی عباس فرحان حسن، رئیس کمیسیون عالی انتخابات عراق و قاضی عامر موسی محمد، عضو شورای کمیسیون عالی انتخابات عراق استقبال کرد.

در این دیدار درباره‌ی اقدامات کمیسیون عالی انتخابات عراق برای انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان و اقداماتی که باید برای تضمین برگزاری یک انتخابات پاک و آزاد انجام شود، تبادل نظر شد.