آیدین معروف: تلاش می‌شود که سهم جوامع از کرسی‌های پارلمان اعاده گردد

"پرزیدنت بارزانی از حقوق و خواسته‌های جوامع حمایت بسیار کرده‌اند"
کنفرانس خبری آیدین معروف، وزیر اقلیم در امور جوامع
کنفرانس خبری آیدین معروف، وزیر اقلیم در امور جوامع

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر اقلیم در امور جوامع، می‌گوید که تلاش‌‌هایی برای اعاده سهم جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان از کرسی‌های پارلمان، در حال انجام است.

آیدین معروف، وزیر اقلیم در امور جوامع، امروز دوشنبه ٢٩ آوریل، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در تلاش هستند سهم جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان از کرسی‌های پارلمان، اعاده شود.

او تاکید کرد که حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر حذف سهم جوامع از کرسی‌های پارلمان کوردستان، غیر قانونی است.

همچنین یادآور شد که پرزیدنت مسعود بارزانی از حقوق و خواسته‌های جوامع در اقلیم کوردستان، حمایت بسیار کرده‌اند.

دادگاه فدرال عراق، اخیرا در رسیدگی به شکایت اتحادیه میهنی کوردستان، سهم جوامع ملیتی و دینی از کرسی‌های پارلمان کوردستان را حذف کرد و به این ترتیب تعداد کرسی‌ها از ١١١ به ١٠٠ کرسی کاهش پیدا کرد.

حکم دادگاه فدرال با اعتراضات شدید مواجه شد.

ب.ن