بهای دلار در بازار اقلیم کوردستان اندکی کاهش یافت

بهای طلا افزایش یافت

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۵۳.۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۴۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۷۹۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۲ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۲ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای سه‌شنبه ١٨ اردیبهشت ١۴٠٣، به این شرح است:  

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۵۰ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار٢١- ۴۸۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۵ هزار دینار عراق