با حضور مسرور بارزانی هیئت اعتباربخشی موسسات و برنامه‌های آموزش عالی تشکیل شد

در آغاز کار شماری از مراکز آموزشی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در نشست یئت اعتباربخشی موسسات و برنامه‌های آموزش عالی در اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در نشست یئت اعتباربخشی موسسات و برنامه‌های آموزش عالی در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با حضور نخست وزیر اقلیم کوردستان، هیئت اعتباربخشی موسسات و برنامه‌های آموزش عالی در اقلیم کوردستان، تشکیل شد و آغاز به کار کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ١٢ مه در اولین نشست شورای عالی هیئت اعتباربخشی موسسات و برنامه‌های آموزش عالی در اقلیم کوردستان، حضور یافت.

در این نشست که به ریاست ایشان برگزار شد، هیئت اعتباربخشی تشکیل شد و قانون شورا و اساسنامه داخلی آن اجرایی شد.

همچنین اهداف شورا مورد گفت‌وگو قرار گرفت و تاکید شد که شورا با هدف حفظ کیفیت آموزش و پرورش و آموزش عالی از طریق ارزیابی بر مبنای استانداردها و معیارهای بین‌المللی و متناسب با شرایط اقلیم کوردستان، تشکیل شده است.

راهبرد، طرح‌ها و اقدامات نیز مورد توجه قرار گرفته و اعضای هیئت انتخاب شدند.

قرار است که این هیئت در آغاز کار خود شماری از دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی را مورد ارزیابی قرار دهد.

ب.ن