یک هیئت اقلیم کوردستان وارد بغداد شد

"برای گفت‌وگو درباره قانون بودجه عراق و سهم اقلیم کوردستان از بودجه"
نشان دولت اقلیم کوردستان و نشان دولت عراق فدرال
نشان دولت اقلیم کوردستان و نشان دولت عراق فدرال

اربیل (کوردستان٢٤)- هیئت وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کوردستان برای گفت‌وگو درباره قانون بودجه عراق و سهم اقلیم کوردستان از آن، وارد بغداد شد.

یک هیئت وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ١٤ مه به ریاست آوات شیخ جناب وزیر امور دارایی و اقتصاد، وارد بغداد، پایتخت عراق شد.

بر پایه بیانیه وزارت امور دارایی و اقتصاد هدف از این سفر، دیدار و گفت‌وگو با مقامات مربوطه عراقی درباره قانون بودجه و مسائلی است که در مورد سهم اقلیم کوردستان از بودجه، پیش آمده است.

سهم اقلیم کوردستان از بودجه عراق، ١٢.٦٧ درصد تعیین شده است که برابر است با بیش از ١٢ میلیارد دلار در سال.

در زمان اصلاح قانون بودجه در مجلس نمایندگان عراق، در آن جرح و تعدیلاتی انجام شد که با مخالفت دولت اقلیم کوردستان و نیروهای سیاسی کورد، مواجه شد.

ب.ن