دیدار هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی اقلیم کوردستان و وزیر دادگستری دولت عراق فدرال

"بر اهمیت مشارکت دولت اقلیم کوردستان در امور مربوطه عراق تاکید شد"
خالد شوانی، وزیر دادگستری دولت عراق فدرال و دیندار زیباری، هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان
خالد شوانی، وزیر دادگستری دولت عراق فدرال و دیندار زیباری، هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر دادگستری عراق فدرال، می‌گوید که دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق در اجرای مقررات بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، چالش‌های مختلفی پیش رو دارند.

دفتر هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز چهارشنبه ١٥ مه، دیندار زیباری، هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی، با خالد شوانی، وزیر دادگستری دولت عراق فدرال، دیدار کرده است.

بر پایه بیانیه در این دیدار، ضمن توجه به ضرورت هماهنگی دو جانبه در خصوص اجرای مقررات بین‌المللی درباره حقوق بشر، بر اهمیت مشارکت دولت اقلیم کوردستان در امور مربوطه عراق، تاکید شده است.

هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان، گفت:"دولت اقلیم برای اجرای مقررات بین‌المللی تلاش کرده و در این زمینه اقدام قابل توجه داشته است. به ویژه در تصویب قوانین مربوط به حقوق زنان و کودکان، حقوق جوامع، مبارزه با تروریسم، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر و سایر موارد دیگر."

وزیر دادگستری عراق فدرال نیز، گفت:"بر رغم تلاش‌های مداوم، دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق در اجرای مقررات بین‌المللی چالش‌های مختلفی پیش رو دارند. از جمله در روشن شدن سرنوشت مفقودین و مبارزه با مواد مخدر."

وزیر دادگستری با بیان این در گذشته هماهنگی مطلوب وجود داشته، لازم دانست که هماهنگی‌ها بیشتر توسعه یابند.

ب.ن