سرکنسول فرانسه و رئیس اتاق بازرگانی اربیل دیدار کردند

"یک هیئت تجاری فرانسه در آینده نزدیک به اقلیم کوردستان می‌آید"
گیلان حاجی سعید، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اربیل و یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان
گیلان حاجی سعید، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اربیل و یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- اقلیم کوردستان به نمایشگاه بزرگ پاریس دعوت شده و یک هیئت تجاری فرانسه در آینده نزدیک به اقلیم کوردستان می‌آید.

یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ١٥ مه با گیلان حاجی سعید، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اربیل، دیدار کرد.

گیلان حاجی سعید، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که با سرکنسول فرانسه بر تقویت روابط اقتصادی تاکید کرده‌اند.

وی افزود که سرکنسول فرانسه از اقلیم کوردستان برای شرکت در نمایشگاه بزرگ پاریس دعوت کرده و همچنین نمایندگان اقلیم به مجمع اقتصادی فرانسه که در ماه سپتامبر برگزار می‌شود، دعوت شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اقلیم کوردستان، گفت که سرکنسول فرانسه از سفر یک هیئت تجاری و کارفرمایان آن کشور به اقلیم کوردستان در آینده نزدیک خبر داده است.

ب.ن