در کابینه نهم ٤٥٠ طرح پرورش دام و طیور مجوز فعالیت گرفته‌اند

"کارخانه‌ها ضمن تامین نیاز داخلی تولیدات خود را به خارج صادر می‌کنند"
کارخانه تولید خوراک دام و طیور در اقلیم کوردستان
کارخانه تولید خوراک دام و طیور در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- یکی از کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور در اقلیم کوردستان، ضمن تامین نیاز داخلی، تولیدات خود را به عراق و خارج از میهن، صادر می‌کند.

مدیر یک کارخانه تولید خوراک دام و طیور در اقلیم کوردستان، می‌گوید در هر ساعت پانزده تن خوراک تولید می‌‌کنند و ٢٠ درصد تولیدات خود را به مرکز و جنوب عراق صادر می‌کنند.

دون محسن به کوردستان٢٤ گفت برای تولیدات خود به محصولات کشاورزی داخلی متکی هستند و در سال ٣٦ هزار تن تولید دارند و به دامداری، مرغداری و پرورشگاه‌های ماهی عرضه می‌کنند.

در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان ٤٥٠ طرح بزرگ و کوچ پرورش دام و طیور، مجوز فعالیت گرفته‌اند و تولیدات آنها ضمن تامین نیاز داخلی، به عراق و خارج از میهن، صادر شده‌اند.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، در چارچوب برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی به بخش‌های مختلف تولید از جمله کشاورزی، اهمیت بسیاری داده است.

ب.ن