شُکری: نخست وزیر اقلیم کوردستان شخصا بر اجرای طرح رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی نظارت می‌کند

"با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تدوین خواهد شد"
محمد شُکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان
محمد شُکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- یک مقام دولت اقلیم کوردستان از نظارت نخست وزیر اقلیم بر اجرای طرح رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی، خبر داد.

محمد شُکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ١٩ مه به کوردستان٢٤ گفت که در مدت سه ماه آینده طرح دولت اقلیم کوردستان برای رویارویی پیامدهای تغییرات آب و هوایی با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تدوین خواهد شد.

وی افزود که افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که به بهبود وضعیت محیط زیست کمک می‌کنند از جمله اقدامات دولت اقلیم کوردستان است.

همچنین تاکید که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، شخصا بر اجرای طرح رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی نظارت می‌کند.

نخست وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ١٢ مه در همایش (خشکسالی و پیامدهای تغییرات آب و هوایی)، گفت:"مهم است که بدانیم در حال حاضر چگونه با خطرات تغییرات آب و هوایی رویارو شویم. اگر راه‌حل مناسب در میان نباشد، همه شهروندان و منطقه در معرض خطر خواهند بود."

همچنین تاکید کرد که دولت اقلیم کوردستان از مدت‌ها پیش اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است و احداث مخازن دست‌ساز آب و سدها و احیای جنگل‌ها و استفاده از انرژی پاک برای جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست را از جمله آن اقدامات برشماری کرد.

ب.ن