بهای یک دلار آمریکا معادل ۱۴۵۶ دینار عراق است

یک هزار تومان ایران با ۲۵ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای سەشنبه اول خرداد ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۵۶دینار عراق

یک یورو: ۱۵۶۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۳۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۵ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای سه‌شنبه اول خرداد ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۷۵ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ٢١- ۵۵۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۳۰ هزار دینار عراق