لارس پرسیکوفسکی: امنیت اقلیم کوردستان برای آلمان بسیار مهم است

"در حمایت از نیروی پیشمرگ بر دو اصل متمرکز هستیم"
لارس پرسیکوفسکی، فرمانده نیروهای آلمان در اقلیم کوردستان
لارس پرسیکوفسکی، فرمانده نیروهای آلمان در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- فرمانده نیروهای آلمان در اقلیم کوردستان، تاکید کرد که امنیت اقلیم کوردستان برای کشورش "بسیار مهم" است و در حمایت از نیروی پیشمرگ بر "دو اصل" متمرکز هستند.

لارس پرسیکوفسکی، فرمانده نیروهای آلمان در اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ٢١ مه، پس از بازدید از مناطق کوهستانی بین کفری و خورماتو که بقایای داعش در آن مخفی می‌شوند، در یک کنفرانس خبری گفت:"نیروهای آلمان از سال ٢٠١٥ در اقلیم کوردستان فعالیت دارند. ما بر دو اصل تمرکز داریم، اول اینکه در مبارزه با داعش، با نیروهای داخلی همکاری می‌کنیم و دوم اینکه در خصوص سازماندهی مجدد نیروهای پیشمرگ و ارتقای توانایی‌هایشان به آنها کمک می‌کنیم."

وی یادآور شد که در استان اربیل برای نیروهای پیشمرگ بیمارستان اختصاصی احداث کرده‌اند و ضمن حمایت لجستیکی از نیروهای پیشمرگ برای آنها ابزار نظامی تامین کرده‌اند.

فرمانده نیروهای آلمان در اقلیم کوردستان، تاکید کرد که امنیت اقلیم کوردستان برای کشورش "بسیار مهم" است، و هماهنگی بین نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در حفاظت از مناطق تحت کنترل داعش را ضرورت دانست.

بازدید از مناطق کوهستانی با همراهی فرمانده محور (دو) نیروی پیشمرگ انجام شد.

ب.ن