آیدین معروف: حکم اخیر دادگاه فدرال در خصوص سهم جوامع ملیتی و دینی از کرسی‌های پارلمان کوردستان ناعادلانه است

"موضعگیری می‌کنیم"
آیدین معروف، وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور جوامع
آیدین معروف، وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور جوامع

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور جوامع، حکم اخیر دادگاه فدرال عراق در خصوص سهم جوامع ملیتی و دینی از کرسی‌های پارلمان اقلیم را ناعادلانه توصیف کرد و گفت که در واکنش به آن موضعگیری می‌کنند.

آیدین معروف، وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور جوامع، امروز سه‌شنبه ٢١ مه در مصاحبه با کوردستان٢٤ با اشاره به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق مبنی بر تخصیص پنج کرسی پارلمان اقلیم کوردستان به جوامع ملیتی و دینی، گفت که این حکم عادلانه نیست و آن را یک حکم سیاسی خواند.

وی تاکید کرد که این حکم در جهت تامین منافع یک جریان سیاسی صادر شده است و آن را یک اشتباه خواند که بر فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز در اقلیم کوردستان "تاثیر منفی" خواهد داشت.

و با تاکید بر اینکه "حقوق جوامع فدای منافع سیاسی شده است" گفت:"خواسته‌های جوامع در نظر گرفته نمی‌شوند."

آیدین معروف، ضمن قدردانی از حمایت‌های مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان از حقوق جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان، تاکید کرد اختصاص کرسی‌ها به جوامع، نتیجه تلاش‌های ایشان بوده است.

این مقام دولتی که از جامعه ترکمان است، گفت که در واکنش به حکم دادگاه فدرال موضعگیری خواهند کرد.

پیش از این دادگاه فدرال در رسیدگی به شکایت اتحادیه میهنی کوردستان، سهم جوامع از کرسی‌های پارلمان اقلیم را لغو کرد و ١١ کرسی مربوط به آنها از ١١١ کرسی پارلمان، حذف شد.

با اعتراض نخست وزیر اقلیم کوردستان به آن حکم، دادگاه تجدیدنظر از ١٠٠ کرسی باقی‌مانده ٥ کرسی را به جوامع اختصاص داد.

وزیر دولت اقلیم در امور جوامع، گفت که خواستار بازگرداندن کل سهم خود از کرسی‌های پارلمان هستند.

ب.ن