دلاور آژگه‌ای: محوطه‌های باستانی اقلیم کوردستان با حمایت مالی اتحادیه اروپا و یونسکو مرمت و بازسازی می‌شوند

"آثار باستانی کوردستان میراث مشترک جهانی است"
دلاور آژگه‌ای، نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا
دلاور آژگه‌ای، نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا

اربیل (کوردستان٢٤)- نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، می‌گوید که اتحادیه اروپا از طریق یونسکو بخشی از هزینه‌های بازسازی و مرمت ارگ اربیل و هفت محوطه باستانی در استان دهوک را تامین می‌کند.

یک هیئت دولت اقلیم کوردستان به دعوت رسمی یونسکو و اتحادیه اروپا، در همایش آثار باستانی که در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد، شرکت کردند.

دلاور آژگه‌ای، نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، به کوردستان٢٤ گفت:"این همایش با هماهنگی یونسکو و اتحادیه اروپا برگزار شده و بنده، استاندار دهوک و مسئول نظارت بر مرمت و بازسازی ارگ اربیل در آن حضور داشتیم."

وی افزود که همایش، مربوط به طرح‌های اتحادیه اروپا و یونسکو برای آثار باستانی کشور اردن و اقلیم کوردستان بود.

همچنین تاکید کرد:"اتحادیه اروپا از طریق یونسکو بخشی از هزینه‌های بازسازی و مرمت ارگ اربیل و هفت محوطه باستانی در استان دهوک را تامین می‌کند."

آژگه‌ای گفت:"سفرای چندین کشور اروپایی، سفیر عراق و سفیر اردن نیز در همایش حضور داشتند و فرصت خوبی بود برای گفت‌وگو درباره آثار باستانی اقلیم کوردستان."

و با بیان اینکه به سهم خود اهمیت میراث تاریخی کوردستان را برای مخاطبان توضیح داده‌اند گفت:"تاکید کردیم آثار باستانی کوردستان میراث مشترک جهانی است و به همین دلیل لازم است که در این زمینه همه با کوردستان همکاری کنند و تجربیات و دانش خود را در خصوص آن به کار گیرند، علاوه بر این از کشف محوطه‌های جدید و احیای آنها حمات کنند."

نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، گفت که در همایش، اهمیت و جایگاه اقلیم کوردستان از لحاظ میراث تاریخی را مورد توجه قرار داده‌اد.

ب.ن