بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان کاهش یافت

یک هزار تومان ایران معادل ۲۴ دینار عراق است
نرخ ارز و طلا
نرخ ارز و طلا

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای شنبه ٥خرداد ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۵۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۵۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۲۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۴ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۴ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای شنبه ۵ خرداد ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۵۰ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ۲۱- ۴۸۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۰ هزار دینار عراق

 

 

یک مثال طلای عیار ۲۱- ۴۸۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۰ هزار دینار عراق