داعشی تحت تعقیب در اربیل دستگیر شد

"با همکاری نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان و عراق"
نشان شورای امنیت اقلیم کوردستان و نشان واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق
نشان شورای امنیت اقلیم کوردستان و نشان واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- با همکاری نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان و نیروهای امنیتی عراق، یک عضو تحت تعقیب داعش در پایتخت اقلیم کوردستان، دستگیر شد.

واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، امروز یکشنبه ٢٦ مه، در بیانیه‌ای از دستگیری یک عضو تحت تعقیب داعش با همکاری نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان در اربیل، پایتخت اقلیم خبر داد.

بر پایه بیانیه، هماهنگی بین نیروهای امنیتی فدرال و نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان در سطح بالایی است.

همچنین تاکید شده که تروریست دستگیر شده به جهت مربوطه تحویل شده است.

دولت عراق در سال ٢٠١٧ شکست داعش در این کشور را اعلام کرد، اما هنوز بقایای آن در نقاط مختلف عراق، به طور پراکنده فعالیت دارند.

نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا، اعلام کرده است که گروه دولت اسلامی- داعش، به طور کامل نابوده نشده و باید برای نابودی کامل آن به مبارزه ادامه داد.

ب.ن