جاکو بریندز: هلند در زمینه‌ی کشاورزی در اقلیم کوردستان سرمایه‌گذاری کرده است

هلند در اقلیم کوردستان با کارآفرینان جوان کار می‌کند
جاکو بریندز، سرکنسول هلند در اربیل
جاکو بریندز، سرکنسول هلند در اربیل

سرکنسول هلند در اربیل می‌گوید: هلند سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زمینه‌ی کشاورزی در اقلیم کوردستان انجام شده است.

جاکو بریندز، سرکنسول هلند در اربیل به کوردستان ۲۴ گفت: "ما در اقلیم کوردستان، معمولاً با کارآفرینان جوان در زمینه‌ی کشاورزی و مشاغل جدید سرمایه‌گذاری زیادی می‌کنیم."

وی افزود که ما در تلاش هستیم تا توسعه‌ی بخش خصوصی را ادامه دهیم و در زمینه‌های مورد نظر دولت اقلیم کوردستان با دولت هماهنگ شویم.

سرکنسول هلند در اربیل گفت: در روابط اربیل و بغداد به دلیل نحوه‌ی برخورد همیشه تنش‌هایی وجود دارد، اما در نهایت تاریخ ثابت کرده است که همیشه می‌توان به توافق رسید.