هیئت دولت اقلیم کوردستان در نشست عادی خود در مورد مهمترین موضوعات اقلیم کوردستان تبادل‌نظر کرد

دولت اقلیم کوردستان خواستار ارسال کامل بودجه‌ از سوی دولت فدرال شد
نشست عادی هیئت دولت اقلیم کوردستان
نشست عادی هیئت دولت اقلیم کوردستان

دولت اقلیم کوردستان از دولت فدرال خواسته است تا به مسئولیت قانون اساسی خود در قبال ارسال بودجه‌ به اقلیم کوردستان عمل کند و بیش از این حقوق‌بگیران کوردستان را دچار دغدغه نکند.

نشست عادی هیئت دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳، به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی و با حضور قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر و د‌یگر اعضای کابینه برگزار کرد.

در این نشست، گزارش جداول پیوست قانون بودجه‌ی عمومی فدرال برای سال‌های ‌۲۰۲۵-۲۰۲۴ که در جلسه‌ی فوق العاده شورای وزیران فدرال در تاریخ 19/۵/۲۰۲۴ به تصویب رسید، ارائه شده بود، توسط آوات شیخ جناب وزیر دارایی و هیئت مذاکرات اقلیم کوردستان تشریح گردید.

بر اساس بیانیه‌ی هیئت دولت اقلیم کوردستان،  دولت اقلیم کوردستان به تمامی تعهدات خود عمل کرده و در آخرین گام در تاریخ۲۶/۵/۲۰۲۴، وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان مبلغ۸۵ میلیارد و۱۹۹ میلیون و۶۳۴ هزار دینار وجه نقد به حساب فدرال واریز کرد و اطلاعات کامل در مورد حقوق بگیران اقلیم کوردستان را تحویل دولت فدرال داده تا حقوق آنان از طریق بانک دولت ارسال و توزیع شود.

در این بیانیه آمده است که نخست وزیر تاکید کرد که همه‌ی وزارتخانه ها باید به هماهنگی با وزارت دارایی عراق برای پرداخت حقوق منطقه ادامه دهند و لیست حقوق بگیران و تراز درآمد و هزینه‌ای باید به دولت فدرال ارسال شود. دولت فدرال نیز باید به مسئولیت قانون اساسی خود در ارسال بودجه‌ی به اقلیم کوردستان عمل کند و حقوق بگیران اقلیم کوردستان را بیش از این نگران نکند.

هیئت دولت در این نشست پیش از پرداختن به موضوع بودجه و حقوق کارمندان، به موضوع مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان پرداخت. در این مورد نخست‌وزیر ضمن تقدیر از هیئت مانطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان در خصوص ارائه‌ی گزارشی مفصل در مورد وضعیت این مناطق، تأکید کرد که اقلیم کوردستان به هیج وجه از مناطق کوردستان عدول نخواهد کرد و خواستار حل مشکلات و پایان دادن به تجاوزات در این مناطق با اتکا به قانون اساسی است.

معاون نخست‌وزیر نیز ضمن تقدیر از هیئت مذکور در خصوص تهیه‌ی نقشه‌‌راه و راهکار ملی بر اجرای کامل ماده‌ی ١٤٠ قانونی اساسی عراق فدرال در این مورد تأکید کرد.

هیئت دولت در ادامه‌ی بحث و تبادل‌نظر در مورد این موضوع با تشکیل کمته‌ای عالی پیگیری این موضوع، آن را مأمور ادامه‌ی تلاش در این راستا کرد.

پرداختن به وضعیت جاده‌های مواصلاتی میان استان‌های اربیل وسلیمانیه بخش پایانی نشست امروز هیئت دولت را تشکیل می‌داد که ادامه‌ی این موضوع به نهاد‌های ذی‌ربط در دولت سپرده شد.