مسرور بارزانی: از لحاظ امنیتی هماهنگی مطلوبی بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال وجود دارد

"قدرتمندی اقلیم کوردستان برابر است با قدرتمندی عراق"
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق، تاکید کرد که از لحاظ امنیتی هماهنگی مطلوب بین اقلیم و دولت فدرال وجود دارد و ابراز امیدواری کرد که این هماهنگی در همه زمینه‌ها منعکس شود.

دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ٣٠ مه در بغداد با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرده است.

بر پایه بیانیه در این دیدار، درباره اوضاع امنیتی عراق و رویارویی با خطر و تهدیدات تروریسم گفت‌وگو شده و بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال تاکید شده است.

در بیانیه آمده است که مشاور امنیت ملی عراق، تاکید کرده است:"اقلیم کوردستان یک اقلیم قانونی است و قدرتمندی آن برابر است با قدرتمندی عراق و خلاف آن هم صحیح است. به همین دلیل باید اقلیم کوردستان و دولت فدرال از بهترین رابطه برخوردار باشند."

همچنین نخست وزیر اقلیم کوردستان از استقبال گرم مشاور امنیت ملی عراق، قدردانی و خاطرنشان کرده که از لحاظ امنیتی هماهنگی مطلوب بین اقلیم و دولت فدرال وجود دارد و ابراز امیدواری کرده که این هماهنگی در همه زمینه‌ها منعکس شود.

نخست وزیر اقلیم کوردستان، صبح امروز وارد بغداد، پایتخت عراق شد و قرار است با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر دولت فدرال، سایر مقامات دولتی و رهبران جریان‌های سیاسی این کشور دیدار کند.

ب.ن