مسرور بارزانی: با الاعرجی درباره اینکه قدرتمندی اقلیم کوردستان یعنی قدرتمندی عراق توافق نظر داریم

"خلاف آن هم صحیح است"
دیدار مسرور بارزانی. نخست وزیر اقلیم کوردستان و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق
دیدار مسرور بارزانی. نخست وزیر اقلیم کوردستان و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که با مشاور امنیت ملی عراق، درباره اینکه قدرتمندی اقلیم کوردستان برابر است با قدرتمندی عراق توافق نظر داشته‌اند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ٣٠ مه پس از نشست با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در بغداد، درباره آن در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.

در پیام نخست وزیر اقلیم آمده است:"با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، درباره اینکه اقلیم کوردستان یک اقلیم قانونی است و قدرتمندی اقلیم کوردستان برابر است با قدرتمندی عراق و خلاف آن هم صحیح است، توافق نظر داشتیم و به همین دلیل باید بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال، بهترین رابطه برقرار باشد."

 

نخست وزیر اقلیم کوردستان، صبح امروز وارد بغداد، پایتخت عراق شد و پس از نشست با الاعرجی، با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر دولت فدرال نیز دیدار کرد، قرار است ایشان با رهبران جریان‌های سیاسی این کشور هم دیدار کند.

این سومین سفر نخست وزیر اقلیم کوردستان به بغداد در سال جاری است.

ب.ن