مسرور بارزانی و قیس خزعلی در مورد حل اختلافات بغداد و اربیل گفتگو کردند

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان پیش از این دیدار به‌طور جداگانه با نخست‌وزیر، دبیرکل شورای امنیت ملی و رئیس سازمان بدر دیدار کرد بود

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و دبیرکل حزب اهل الحق عراق آخرین تحولات عراق و تلاش برای حل مشکلات دولت فدرال و اقلیم کوردستان اهمیت تهیه‌ی حقوق و استحقاقات مالی مردم کوردستان بر طبق قانون اساسی را بررسی کردند.

مسرور بارزانی نخست‌وزیراقلیم کوردستان که روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به بغداد سفر کرده است در ادامه‌ی دیدار با مقامات عراق، با قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق عراق دیدار کرد.

بر طبق بیانهه‌ی دولت اقلیم کورستان، نخست‌وزیر و دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در خصوص آخرین تحولات عراق و تلاش‌ها برای حل مشکلات دولت فدرال و اقلیم کوردستان و اهمیت تأمین حقوق و استحقاق مالی مردم کوردستان تبادل نظر کردند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان پیش از دیدار با قیس خزعلی در بغداد، با هادی عامری دبیرکل سازمان بدر، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز پنجشنبه در بغداد گفت: من امروز در بغداد هستم تا بر حقوق مردم کوردستان و حل مناقشات از طریق گفتگو و بر اساس قانون اساسی تاکید کنم.