دانشگاه دهوک با همکاری انستیتوی آمریکایی برنامه آموزش دیپلماسی را اجرا می‌کند

"در مرحله اول ٢٥ دانشجو پذیرش می‌شوند"
مراسم امضای توافق بین دانشگاه دهوک و انستیتوی سیاست جهانی
مراسم امضای توافق بین دانشگاه دهوک و انستیتوی سیاست جهانی

اربیل (کوردستان٢٤)- برنامه آموزشی مشترک دانشگاه دهوک و انستیتوی سیاست جهانی آمریکا، در حوزه دیپلماسی و برای دانشجویان کورد، اجرایی می‌شود.

دانشگاه دهوک و انستیتوی سیاست جهانی امروز سه‌شنبه ٤ ژوئن، توافقنامه‌ای را برای آغاز یک برنامه آموزشی در خصوص دیپلماسی، در بخش علوم سیاسی، امضا کردند.

داوود اتروشی، رئیس دانشگاه دهوک در مراسم امضای این قرارداد، گفت:"دانشجویان کورد از طریق این برنامه در سیستم آموزشی ایالات متحده تحت پوشش قرار می‌گیرند."

اتروشی، با توجه به اینکه جهان در حال حاضر با چالش‌های زیادی مواجه است و برای مقابله بهتر با تغییرات اقلیمی تلاش می‌کند، چنین برنامه‌ای را به موقع دانست.

وی افزود:"دانشجویان از لحاظ فرهنگی و راهبردی دانش جدید به دست می‌آورند و برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی قوی، توانایی پیدا می‌کنند."

به گفته او در مرحله اول ٢٥ دانشجو پذیرش می‌شوند، برنامه یک ساله خواهد بود و شرکت کنندگان در پایان برنامه، از دانشگاه دهوک و انستیتوی سیاست جهانی، گواهی مشترک، دریافت خواهند کرد.

ب.ن