عبدالرحمن صدیق: دولت همه را به حفاظت از محیط زیست پایبند کرده است

"بر سرمایه‌گذاری در بخش آب و هوا و کاهش مطابقت با شرایط بومی متمرکز شده‌ایم"
عبدالرحمن صدیق، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان
عبدالرحمن صدیق، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان، می‌گوید که با همکاری سازمان ملل، بر سرمایه‌گذاری در بخش آب و هوا و کاهش مطابقت با شرایط بومی، متمرکز شده‌اند.

عبدالرحمن صدیق، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ٥ ژوئن در کنفرانس محیط زیست و توسعه انرژی که در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد، گفت که کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان همه را به حفاظت از محیط زیست و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست پایبند کرده است.

وی، افزود که دولت اقلیم با احداث شبکه جدید آب و فاظلاب، برای ازبین‌بردن بدون عوارض زباله‌، افزایش فضای سبز و حفظ امنیت جانوارن و سایر زمینه‌ها، تلاش می‌کند.

عبدالرحمن صدیق، گفت که سازمان متبوع در زمینه حفظ انرژی، با همکاری سازمان ملل، بر دو طرح متمرکز شده است که عبارتند از سرمایه‌گذاری در بخش آب و هوا و کاهش مطابقت با شرایط بومی.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان، تاکید کرد که پیامدهای تغییرات آب و هوایی همه ساکنان زمین را در معرض خطر قرار می‌دهد و تلاش مشترک می‌طلبد.

ب.ن