هیئتی از جمهوری اسلامی ایران با رئیس اقلیم کوردستان دیدار کرد

در این دیدار بر تقویت روابط دوجانبه تأکید گردید

رئیس اقلیم کوردستان با هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در مورد گسترش مبادلات بازرگانی و پیشنهاد‌هایی برای افزایش پروازهای مستقیم هوایی و گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمینه‌های پزشکی و گردشگری ایجاد مناطق آزاد تجاری گفتگو کردند.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، عصر روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳، با هیئتی از جمهوری اسلامی ایران متشکل از استانداران استان‌های مرزی و تعدادی از نمایندگان این منطقه در مجلس ایران دیدار کرد.

به گزارش وبگاه ریاست اقلیم کوردستان دو طرف ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران بر گسترش تجارت و حمل‌ونقل در گذرگاه‌های مرزی تأکید کردند. در این دیدار همچنین چندین پیشنهاد برای افزایش پروازهای مستقیم و گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمینه‌های پزشکی و گردشگری و همچنین افتتاح مناطق آزاد تجاری در مرز‌های مشترک را موردبحث و بررسی قرار دادند.

همچنین دو طرف اشتراک‌نظر داشتند که اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران اشتراکات زیادی دارند و بر تمایل متقابل خود برای ارتقای همه‌ی زمینه‌های روابط و همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

هیئت مهمان از اقلیم کوردستان به دلیل تسهیل در عبور زائران جمهوری اسلامی به زیارتگاه‌های مذهبی در جنوب عراق تشکر کرد.

نهاد‌های مرتبط در اقلیم کوردستان و سرکنسول‌های ایران در اربیل و سلیمانیه‌ در این دیدار حضور داشتند.