ترکیه تعلیق پروازهای فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه را برای شش ماه دیگر تمدید کرد

ترکیه می‌گوید پ‌ک‌ک به فرودگاه سلیمانیه نفوذ کرده است
فرودگاه بین‌المللی سلیمانیە
فرودگاه بین‌المللی سلیمانیە

هندرین هیوا، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، به کردستان ۲۴ گفت: دولت ترکیه تعلیق پروازهای فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه را تا تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۴ تمدید کرد.

حدود ۱۷۶ دفتر و آژانس مسافرتی در استان سلیمانیه پروازهای روزانه به ترکیه را تبلیغ می‌کردند، اما پس از توقف پروازهای بین ترکیه و فرودگاه بین‌المللی سلیمانی، برخی از آژانس‌ها تبلیغات خود را متوقف کردند.

پپیش‌ازاین تانژ بیلگیچ، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ترکیه به رسانه‌ها گفته بود که دولت ترکیه به دلیل نفوذ پ.ک.ک به فرودگاه سلیمانیه تصمیم به تعلیق پروازها گرفته است.