سنخگوی کمسیون عالی انتخابات عراق: پارت دموکرات کوردستان در انتخابات پارلمان کوردستان شرکت خواهد کرد

پیش‌تر پارت دموکرات کوردستان با حذف کرسی‌های نمایندگان ویژه‌ی اقلتیت‌ها در پارلمان کوردستان مخالفت کرده بود

سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که پارت دموکرات کوردستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی آینده ابراز تمایل کرده است.

جمانه غلای، سخنگوی کمسیون انتخابات عراق روز یکشنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٣،  به کوردستان ٢٤گفت که پارت دموکرات کوردستان با ارسال نامه‌ای به دفتر امور احزاب سیاسی این کمیسیون برای شرکت در دوره‌ی ششم برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کوردستان ابراز آمادگی کرده است.

در حالی‌که نچیروان بارزانی رئیس دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده بود که ششمین دوره‌ی انتخابات کوردستان در تاریخ ١٠ ژوئن برگزار می شود، در پی انحلال ١٠ کرسی نماندگان ویژه‌ی اقلیت‌ها از سوی دادگاه فدرال عراق و مخالفت پارت دموکرات کوردستان این این انتخابات ته تعویق افتاد.

شورای عالی قضایی عراق، درپی اعتراضات پارت دموکرات کوردستان، تصمیم گرفته است که پنج کرسی از ١٠٠کرسی پارلمان کوردستان را به اقلیت‌ها دهد. این بدان معناست که از یکصد کرسی پارلمان کوردستان، ٩٥ کرسی عمومی خواهد بود و پنج کرسی دیگر به نمایندگان اقلیت‌ها اختصاص خواهد یافت که بین اقلیت‌های ارمنی، مسیحی و ترکمن تقسیم خواهند شد.