بهای دلار در بازار اقلیم کوردستان افزایش یافت

یک هزار تومان با ۲۳ دینار عراق برابر است

بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای  دوشنبه ۲۱خرداد ۱۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۶۸ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۵۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۳۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۳ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۵۰ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ۲۱- ۴۸۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۰ هزار دینار عراق