نخست‌وزیر و سفیر ونزوئلا بر تقویت روابط در زمینە‌های تجاری، انرژی، کشاورزی وگردشگری تأکید کردند

نخست‌وزیر بر ارتقای روابط با ونزوئلا تأکید کرد
مسرور بارزانی و سفیر ونزوئلا
مسرور بارزانی و سفیر ونزوئلا

مسرور بارزانی نخست وزیر روز دوشنبە٢١ خرداد ١٤٠٣ در اربیل با آرتورو آنیبال رامیرز سفیر ونزوئلا در عراق دیدار کرد.

سفیر ونزوئلا ضمن ابلاغ سلام نیکلاس مادورو، رئیس جمەور ونزوئلا بە نخست وزیر، آمادگی کشورش را برای تقویت روابط با اقلیم کوردستان بە ویژە در زمینە ەای تجاری، انرژی، سرمایە گذاری، کشاورزی و گردشگری اعلام کرد.

نخست‌وزیر بر تمایل اقلیم کوردستان برای ارتقای روابط با ونزوئلا در زمینە ەای مختلف تاکید کرد.