یکی از نامزد‌های انتخابات کنگره‌ی آمریکا: کوردها همیشه متحد نیرومند ما بوده‌اند

نیروی پیشمرگه بدون ترس مبارزه می‌کنند
الکس دالاس، نامزد انتخابات کنگره‌ی آمریکا
الکس دالاس، نامزد انتخابات کنگره‌ی آمریکا

یکی از نامزدهای کنگره‌ی آمریکا می‌گوید کوردها همیشه متحد نیرومند ما بوده‌اند و نیروی پیشمرگه باشهامت بسیار جنگیده‌اند.  

الکس بالاس نامزد کنگره‌ی آمریکا به کوردستان۲۴ گفت: اگر من انتخاب شوم، یکی از اهدافم من تقویت دوستی با متحدان ما خواهد بود و مردم کوردستان ‌هم شایسته‌ی این دوستی هستند.

این نامزد انتخابات کنگره‌ی آمریکا می‌گوید "آنچه جامعه‌ی کوردها در ایالات متحده انجام می‌دهد بسیار مهم است. کردها همیشه متحدان قوی ما بوده‌اند. نیروهای پیشمرگه بدون ترس می‌جنگند. پیشمرگه به کسی گفته می‌شود که با مرگ روبرو می‌شود.

 الکس بالاس گفت: یکی از دلایل موفقیت ما در شمال عراق نیروهای پیشمرگه و مردم کورد بوده است.

بالاس گفت: "مردم کورد در اینجا هستند. آنها خود را به‌عنوان کورد آمریکایی معرفی می‌کنند و آنها کاملاً در جامعه‌ی آمریکا ادغام شده‌اند. آنها بسیار خوب آموزش دید‌ه‌اند، تحصیل کرده‌اند و همیشه از ایالات متحده حمایت می‌کنند." .

این نامزد انتخابات کنگره‌ی آمریکا گفت: "به عنوان ایالات متحده، ما باید مراقب متحدان خود باشیم و از آنها حمایت کنیم. اگر من به نمایندگی کنگره انتخاب شوم، یکی از اهدافم من تقویت دوستی با متحدان ما خواهد بود. مردم کورد شایسته‌ی این دوست هستند و لازم است ما آنها به آن‌ها نزدیک باشیم.