بهای دلار در بازار اقلیم کوردستان افزایش یافت

یک هزار تومان معادل ۲۴ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، چهارشنبه ۲۳ خرداد ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:
یک دلار آمریکا ۱۴۷۲.۵ دینار عراق
یک یورو: ۱۵۶۰ دینارعراق
یک پوند بریتانیا: ۱۸۴۱ دینار عراق
یک لیره‌ی ترکیه: ٤٤ دینار عراق
هزار تومان ایران ۲۴ دینار عراق
بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴٠٣، به این شرح است:
 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۵۰ هزار دینار عراق
یک مثال طلای عیار ۲۱- ۴۸۰ هزار دینار عراق
یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۰ هزار دینار عراق