هیئت دولت اقلیم کوردستان در نشست عادی خود به موضوع ازسرگیری صادرات نفت کوردستان پرداخت

وزارتخانه‌‌ها در برگزاری امتحانات نهایی دوره‌ متوسطه به وزارتآموزش و پرورش کمک خواهند کرد

نشست عادی کابینه‌ی دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ٢٣خرداد ١٤٠٣ به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی و با حضور قباد طالبانی معاون نخست‌‌وزیرو دیگر اعضای هیت دولت برگزار شد.

در اولین بخش اوین این نشست، نتایج سفر اخیر هیئت اعزامیدولت اقلیم کوردستان و نمایندگان شرکت های نفتی به بغداد و دیدار با وزارت نفتعراق در مورد ازسرگیری صادرات نفت توسط آمانج رحیم، دبیر هئیت دولت، بررسی شد.

دبیر شورای وزیران در خصوص اقدامات از سرگیری صادرات نفتاز اقلیم کوردستان و جزئیات مذاکرات اخیر دو دولت و شرکت های نفتی گفت. درآمد حاصلاز فروش نفت باید به خزانه‌ی عراق بازگردانده شود تا هزینه‌های دولت اقلیم کوردستان،دولت فدرال و شرکت‌های نفتی را پوشش دهد و خاطرنشان کرد که بر اساس منافع مردم کوردستان بر طبق قانون اساسی، در نشست‌های بغداد، آمادگی دولت اقلیم کوردستان را برای ایجاد هرگونه تسهیل در این راستا اعلام کردیم.

موضوع دوم این نشست، بررسی تصمیم دولت فدرال برای ایجاددو پست بازرسی گمرکی در دو استان نینوا و دیالی بود که مسیر تردد تجاری در گذرگاه‌های مرزی اقلیم کوردستان را تحت تاثیر قرار داده است.

آوات شیخ جناب وزیر اقتصاد و دارایی گزارشی از تأثیر و پیامدهای منفی این تصمیم بر تجارت ارائه کرد. شورای وزیران تصمیم گرفت در تماس دائمی با طرفأژائذی‌ربط دولت فدرال برای بحث در مورد این موضوع به نحوی که به نفع عموم باشد و تسهیل حرکت تجاری در عراق و اقلیم کوردستان باشد.در بخش سوم این نشست، دارا رشید وزیر برنامه‌ریزی گزارشی جامع از اجرای سرشماری عمومی جمعیت عراق و اقلیم کوردستان که قرار است در نوامبرسال جاری میلادی انجام شود، ارائه کرد.

وزیر برنامه‌ریزی بر آمادگی وزارت متبوع خود برای برگزاری سرشماری عمومی به صورت علمی و به منظور توسعه‌ی همه‌‌جانبه و به دور از مداخله وهرگونه اهداف سیاسی به ویژه در مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان تأکیدکرد.

در پایان، آلن حما سعید، وزیر آموزش‌و‌پرورش، آمادگی وزارتخانه‌ی مطبوع و طرف‌های مربوطه را برای امتحانات عمومی مرحله‌ی پایانی متوسطه در تمامی ادارات در سراسر منطقه ارائه کرد. شورای وزیران به وزارتخانه ها و طرف‌هایذیربط دستور داد با وزارت آموزش و پرورش همکاری کنند.