حمید نوری زندانی ایرانی در سوئد با دو زندانی سوئدی معاوضه شد

حمید نوری سال ۲۰۱۹ در سوئد به اتهام شرکت در قتل زندانیان سیاسی بازداشت شده بود
حمید نوری از زندان سوئد آزاد شد و به تهران بازگشت
حمید نوری از زندان سوئد آزاد شد و به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تبادل زندانیان به فاصله‌ی سه روز پس از آزادی یک گروگان فرانسوی، لویی آرنو، توسط ایران صورت گرفت.

مقامات ایران و سوئد روز شنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٣، اعلام کردند که یک دیپلمات سوئدی و یک مقام ارشد قوه‌ی قضائیه‌ی ایران با یکدیگر مبادله شدند.

حمید نوری که از سال ٢٠۱٩ در سوئد زندانی است و توسط محکمه‌ی استکهلم به جرم مشارکت در قتل هزاران زندانی سیاسی ایران در تابستان و پائیز ١٣٦٧ به حبس ابد محکوم شده بود، با یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، و سعید عزیزی معاوضه شده است.

کاظم غریب آبادی، مشاور امور بین‌الملل قوه‌ی قضائیه‌ی ایران، با ابراز خوشحالی از آزادی حمید نوری اعلام کرد که نامبرده تا ساعاتی دیگر وارد ایران می‌شود.

دستگیری و محکومیت حمید نوری توسط دادگاه استکهلم مناسبات ایران و سوئد را دچار تنش کرده بود.