عمار حکیم: ادامه‌ی خلاء در ریاست مجلس مشکل بزرگی است که باید از طریق گفتگو حل شود

ضمن گذشت بیش ۷ ماه مجلس نمایندگان عراق بدون رئیس است
عمار حکیم، رئیس جنبش حکمت ملی عراق
عمار حکیم، رئیس جنبش حکمت ملی عراق

رهبر جنبش ملی حکمت می‌گوید ادامه‌ی خلاء در ریاست مجلس نمایندگان مشکل بزرگی است که این مشکل نیازمند گفتگوی طرف‌های سیاسی عراق است.  این موضوع را از طریق گفتگو حل کنند.

عمار حکیم رئیس جنبش ملی حکمت در سخنانی گفت: "پست ریاست مجلس نمایندگان بیش از هفت ماه است که خالی است. این مشکل بزرگی است که با فرایند و ثبات ثباتی سیاسی در عراق که ما برای شعار می‌دهیم، مطابقت ندارد  و باید موضوع این پست با توافق سیاسی حل‌وفصل شود.

عمار حکیم از همه‌ی نیروهای سیاسی خواست که "بر طبق قانون اساسی و مشارکت ملی در باره‌ی این پست تصمیم گیری کنند تا بین یک اقلیت خاص درگیری ایجاد نشود. ما مجدداً تأکید می‌کنیم که وحدت ما نشانه‌ی نیرومندی ما است. "

این در حالی است که مجلس نمایندگان عراق که دادگاه فدرال در ماه نوامبر گذشته محمد حلبوسی را از ریاست آن عزل کرد،  طی پنج جلسه و سه فرآیند رای گیری، نتوانسته بر سر انتخاب ریاست جدید به توافق برسد.